Consolid - Prismodell

Consolid CLS - Kvalitetssystemer basert på Google Workspace eller Microsoft 365 / SP

Våre priser og prismodeller

Kjøp:
Prisen på Consolid CLS er kostnaden for den tiden det tar å etablere og  bygge opp  systemet hos kunden.
Dette ligger på mellom 10-25 timer avhengig av  ønsket innhold og kompleksitet. 

Bruksavtale:
I tillegg kommer en avtale om et visst antall forhåndsbetalte konsulenttimer som kunden kan ta ut etter behov i løpet av året. Denne vil ligge fra 1-3 timer pr. måned, avhengig av størrelse på bedriften.

Avtalen gir 15% rabatt på gjeldende timepris, og gratis enkel telefonsupport.

Dette betyr at Consolid CLS ikke er et lisensiert produkt. Kunden betaler kun for konsulenttid i henhold til kjøps- og bruksavtalen.

Konsulentarbeid

Gjeldende timepris i 2021:  kr. 1.080,-

Reiseutgifter

Consolid AS belaster normalt ikke reisetid, men beregner kr 10/km for kjøring i Rogaland.
Dette  skal dekke reisetid, bompenger, ferje og parkeringsutgifter.

(Utenfor Rogaland – reiseutgifter etter avtale.)

Ta kontakt for mer informasjon, demo og gode tilbud på våre produkter og tjenester

-----

Consolid AS

Hammaren 23

4056 Tananger

mob: 90755849

post@consolid.no