Consolid AS tilbyr dette

              

ISO baserte ledelses-system som bygger på standard software fra Google Workspace og Microsoft 365/Sharepoint.

Rådgivning og hjelp til å få satt bedriftens rutiner i system i et prosessorientert og ISO basert ledelses-system

Hjelp til å komme igang med kontinuerlig forbedringsarbeid: planlegging, kartlegging, kundefokus, revisjoner, risikostyring,  avviks-behandling, oppfølging og korrigering.  Consolid ønsker å være et fast kontaktpunkt ved behov.

    

Nye EU-regler for personvern. Kurs/workshops og rådgivning. Dokumentasjon av tilpasning til GDPR hører naturlig inn i bedriftens ledelsesystem.

Hjelp til sertifisering i henhold til de vanligste ISO-standardene - 9001, 14001, 45001, 27001

Consolid AS er PRINCE2 sertifisert

Prosjektledelse: Consolid AS er PRINCE2 sertifisert innen planlegging, delegering, overvåkning og styring av prosjekter.

System for registrering og behandling av avvik og andre sakstyper

For bedrifter med utvidet krav til funksjonalitet i et system for behandling av avvik, formidler vi registreringssystemet avvik.com levert av  Nettsenteret i Stavanger.

Ta kontakt for mer informasjon, demo og gode tilbud på våre produkter og tjenester

-----

Consolid AS

Hammaren 23

4056 Tananger

mob: 90755849

post@consolid.no